Idiomyset the record straight - sprostować nieścisłości
settle a score with somebody - wyrównać z kimś rachunki
shed blood - przelewać krew
shoot one's mouth off - rozpuścić język
shrinking violet - osoba bojaźliwa
sink so low - upaść tak nisko
sleep like a log - spać jak kamień

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz